TVILLINGUPPRORET MÖTER SOCIALFÖRSÄKRINGSMINISTERN!

TVILLINGUPPRORET MÖTER SOCIALFÖRSÄKRINGSMINISTER ANNIKA STRANDHÄLL!
 
Läs via länken ovan eller nedan. Via länken hittar ni vidare till mer information bl.a.
 

Det är med stor glädje som vi kan berätta att ert engagemang för Tvillingupproret det senaste året och allas vårt arbete med att skapa opinion kring den svenska föräldraförsäkringen och dess särbehandling av tvillingföräldrar nu ger resultat. Vårt upprop för en rättvis föräldraförsäkring som ger varje barn som föds samma värde och lika rättigheter till båda sina föräldrar har hörsammats av regeringen som i dagarna tillsatt en utredning för att se över den svenska föräldraförsäkringen.

Den 11 februari träffar Tvillingupprorets representant Charlotte Ulfsparre socialförsäkringsminister Annika Strandhäll på Socialdepartementet i Stockholm för att framföra och diskutera våra krav. Med på mötet är även Margareta Ölwe, ordförande i Svenska Tvillingklubben, som länge drivit samma fråga.

– Det är första gången på tio år som en större översyn av föräldraförsäkringen görs och vi är glada och hedrade över att få en chans att påverka dess innehåll i vår riktning, säger både Charlotte Ulfsparre och Margareta Ölwe.

Regeringens utredning sätter fokus på ett jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barnen. I uppdraget nämns situationen för föräldrar med flerbördsbarn särskilt.

”Det kan vara skillnad på att få ett eller flera barn vid samma tillfälle.”, skriver socialförsäkringsminister Annika Strandhäll när hon presenterade utredningen på DN Debatt den 4 februari och fortsätter: ”Därför får utredningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att underlätta för olika familjekonstellationer att använda föräldraförsäkringen.”

Samma antal föräldradagar för alla barn

Med den föräldraförsäkringen som gäller i dag får tvillingföräldrar 300 SGI-dagar färre att vara hemma tillsammans med sina två barn jämfört med föräldrar som fått två barn genom två graviditeter. Skulle tvillingföräldrarna dessutom välja att vara hemma samtidigt för att kunna ge båda barnen varsin famn räcker inte antalet dagar per förälder ens tills dess att barnen fyller ett år.

– Detta vill vi i Tvillingupproret ändra på för att kunna kombinera vårt föräldraskap och vårt deltagande på arbetsmarknaden på samma villkor som alla andra föräldrar, säger Charlotte Ulfsparre.

Tvillingupproret vill ha en föräldraförsäkring som ser alla barn som enskilda individer och ger varje barn som föds samma värde och lika rättigheter till båda sina föräldrar. Det vill säga att alla föräldrar har lika rätt till lika antal föräldradagar per barn oavsett om barnen föds i följd eller samtidigt.

Om de cirka 44,3 miljoner SGI-dagar som tas ut årligen ur den svenska föräldraförsäkringen omfördelades enligt våra krav skulle det ge varje barn 385 SGI-dagar och 90 dagar med ersättning på lägsta nivå. För att göra denna omfördelning räcker det med att minska antalet SGI-dagar för ensamfödda barn och förstfödda flerbördsbarn med fem dagar.

Beräkningen visar att det inte är några stora summor pengar som vi diskuterar i relation till vad föräldraförsäkringen kostar i sin helhet. Det bör därför finnas utrymme för alla föräldrar med flerbördsbarn att få de SGI-dagar som de saknar i dag inom föräldraförsäkringens budget.

Alla barn har rätt till varsin famn

– Grundtanken med föräldraförsäkringen är att den ska kompensera för det inkomstbortfall som föräldrar har när de är hemma med sina barn, enligt Försäkringskassan. Det är en god föresats, men vi anser att man missar målet vad gäller tvillingföräldrar och våra behov att vara hemma samtidigt för att kunna ta hand om våra två spädbarn, säger Charlotte Ulfsparre.

– Lika självklart som det är att ett barn har tillgång till sina föräldrars famnar under sitt första levnadsår enligt den gällande föräldraförsäkringen, lika självklart tycker vi att det borde vara för våra två barn att få odelad uppmärksamhet och tröst genom att ha varsin famn att krypa upp i.

Tvillingupproret vill därför ha en föräldraförsäkring som beräknar kompensationen för inkomstbortfallet lika per barn oavsett om de fötts i följd eller samtidigt. Det vill säga 1 barn = 1 lön som ska ersättas. Och 2 barn = 2 löner som ska ersättas, inte 1,25 löner som det är i dag för tvillingföräldrar vilket i stort sett gör det omöjligt för oss att ge våra tvillingar lika omvårdnad som föräldrar till ensamfödda barn kan.

– Med en föräldraförsäkring som ger båda föräldrarna möjlighet att vara hemma samtidigt med sina tvillingar, tror vi även att färre skulle sjukskrivas på grund av utmattning och andra belastningsrelaterade tillstånd än i dag och därmed slippa hamna utanför arbetslivet längre perioder, säger Charlotte Ulfsparre.

Hoppas på konstruktivt möte och fortsatt dialog

Regeringens utredning av den svenska föräldraförsäkringen pågår fram till oktober 2017. Målet är enligt Annika Strandhäll att före mandatperiodens slut komma med ett förslag till en ”uppdaterad föräldraförsäkring anpassad till ett modernt arbetsliv och ett modernt och jämställt familjeliv.”

Tvillingupproret hoppas tillsammans med Svenska Tvillingklubben på ett konstruktivt första möte med Annika Strandhäll den 11 februari och på en fortsatt dialog framåt under tiden som utredningen pågår för att på bästa sätt tillvarata våra intressen.

– Rätten till lika antal föräldradagar oavsett om barnen föds i följd eller samtidigt är vår viktigaste fråga. Men vi kommer även ta upp andra viktiga frågor för familjer med flerbördsbarn. Till exempel behovet av obegränsad barnomsorg för äldre syskon till tvillingar och rätten till stöd åt föräldrar till trillingar och fyrlingar, säger Charlotte Ulfsparre och Margareta Ölwe.


 

Texten är kopierad från tvillingupproret.se, HÄR.

 

Ea och My 10 månader, september 2014
 
Annika Strandhäll - föräldraförsäkringen - socialförsäkringsministern - tvillingar - tvillingupproret